Medlemsavgifter 2022

  • 17 jan 2021

Klicka vidare för  mer information om medlemskapet i OK Roslagen och hur ni betalar in.

I medlemsavgiften för aktiva medlemmar ingår tävlingsavgiften på årets tävlingar förutom familjetävlingar såsom Oringen. I avgiften ingår också grupplivsförsäkring som bl.a. gäller vid träning/tävling.

Medlemskap i klubben kostar:

800 kr för familj inkl barn upp till och med 20 år

400 kr för 21 år och äldre

200 kr för 20 år och yngre

Man kan också vara stödmedlem genom att erlägga lägst 150 kr.

Om avgiften gäller familj (inkl. barn t.o.m. 20 år) skriv alla familjemedlemmarnas namn och födelsedatum på inbetalningskortet eller skriv till Sivert Söderbärg siverts@bahnhof.se

Medlemsavgift betalas på pg 591648-1, OK Roslagen.

Mer info om olycksfallsförsäkringen finns på http://www.svenskorientering.se/Forening/Forbundsforsakring/

Nya medlemmar behöver meddela personnummer, namn, adress, telefon och e-postadress till Sivert Söderbärg siverts@bahnhof.se och matslundman57@gmail.com 
Ange om inloggning till Eventor önskas.