Barn och Ungdom

Barn och ungdomsträningen inriktning är att skapa orienteringstekniska och fysiska förutsättningar för barn och ungdomar att klara de tävlings- och motionsklasser de deltar i.