Gemensamt

OK Roslagen har många gemensamma träningar där alla kan deltaga. Det är fritt att komma och vara med.