Styrelse

Styrelse 2023

OK Roslagens styrelse består för närvarande av sex medlemmar. Dessa väljs på klubbens årsmöte i februari. Kandidaterna utses av valberedningen som inför nästa år består av Joel Lännevall (sammankallande) och Anders Söderbärg. 

 

Ordförande:

Pål Jansson
pal@forsab.se
073-384 09 09

Vice ordförande: 

Linus Wikström
linus.unosson@gmail.com

Kassör:

Börje Åberg
borje.lmv@telia.com
070-669 75 96

Sekreterare:

Lina Viggedal
lina.viggedal@gmail.com
070-440 23 21

Ledamöter:

Ola Hultin 
ola.hultin@programteknik.se
070-855 59 00

 

Anne Pajula
anne.pajula@tele2.se
0176-224242