Styrelse

Styrelse 2024

OK Roslagens styrelse består för närvarande av sex medlemmar. Dessa väljs på klubbens årsmöte i februari. Kandidaterna utses av valberedningen som inför nästa år består av Joel Lännevall (sammankallande) och Anders Söderbärg. 

 

Ordförande:

Pål Jansson
pal@forsab.se

073-384 09 09

 

Vice ordförande: 

Mats Frost
mats.frost@samariten.se

070-474 96 84

 

Kassör:

Börje Åberg
borje.lmv@telia.com

070-669 75 96

 

Sekreterare:

Lina Viggedal

lina.viggedal@gmail.com

070-440 23 21

 

Ledamot:

Ola Hultin 
ola.hultin@programteknik.se

070-855 59 00

 

Ledamot:

Anne Pajula
anne.pajula@tele2.se

0176-224242

 

Ledamot:

Oskar Söderbärg
oskar.soderbarg@nepartner.se