Röjning vindfällen på spåren Nordrona

  • 6 jan 2019

Idag röjning av vindfällen på spåren på Campus Roslagen. Eljusspåret har klarat sig bra utan att belysningen har skadats. Hårt arbete med röjning på 5 km-spåret och basvägarna.

Mängder av träd som fallit på 5 km-spåret vid slingan mot Lommaren. Från "rondellen" mot eljusspåret 4-5 träd som halv rasat. Dessa träd har Tom pratat med kommunen om att de skall ta ner när det finns möjlighet. Övriga spår/basvägar är uppröjda idag. Vid dagens arbete deltog Tom, Ulf, Birger, David, Mats, Viktor, Tommy o Peter.