Slyröjning på Nordrona

  • 10 dec 2017

I helgen har spåren på Nordrona röjts från sly för att förbereda inför skidsäsongen. Stort tack till Lättviktsmotor för lån av röjsågar.

Under lördagen var vi 7 personer som under ledning av Tom hjälptes åt med att röja sly med röjsågar och fälla mindre träd med motorsåg. På söndagen satte Mats Frost och Sivert ut snökäppar på ängarna för att markera blivande skidspåret. Bro över dike vid fotbollsplan fixades. Nu väntar vi bara på snö och att kommunen skall laga dikesundergång på elljusspåret som har strömmat sönder och just nu är ett djupt dike.

David, Ulf, Erik, Conny, Birger och Tom

David, Ulf, Erik, Conny, Birger och Tom

Conny på hugget

Conny på hugget

Limpan, David och Birger

David och Birger

Limpan slyröjer