Speakervagnen är nu färdigpimpad

  • 16 okt 2017

Renoveringen av speakervagnen är nu avslutad och den är övertäckt för vinterförvaring.

Med gemensamma arbetsinsatser har nu våran speakervagn blivit uppfräschad för att kunna användas vid våra arrangemang både vid orienteringar och under skidtävlingar.

Arbeten som har utförts på vagnen enligt lista nedan. Det har blivit många arbetstimmar men nu kommer vi att kunna använda den i många år framöver.

  • Ny eldragning inuti vagnen
  • Demontering in och utvändigt av gammalt kablage radiontenner m.m.
  • Spacklat och fogat runt nya fönster som monterats av verkstad. Förbättrat tätning ytterkanter tak.
  • Nya bakljus och nya reflexer.
  • Tvättning av vagn utvändigt innan målning.
  • Målning av trä invändigt 2 lager samt utsida 2 lager fasadfärg kulör NCS S 5540-G. Fälgar målade.
  • Urstädning av vagn.

Återstår att vi skall komplettera vagnen med skylt på bägge sidor ovanför fönster med 

Tack för hjälpen till Claes Blomsten, Tom Lindberg, Birger Mossberg, Mats Frost, Anders Lundberg. // Peter Lindberg

Vinterförvarad speakervagn