Mycket lyckat DM-medel är i mål!

  • 11 sep 2017

Tävlingsledare Joel såg till att klubben kom i mål med arrangemanget av DM-medel i de fantastiskt fina skogarna och terrängen vid Dyvassö, Bergshamra.

661st startande och 91st ej start dvs totalt 752st anmälda när DM-medel summerades av tävlingsledare Joel. Kul med så högt deltagarantal med tanke på allt förarbete och den långa framförhållning som krävs för att bl.a. hitta område och terräng som lämpar sig så bra för medeldistans.Godkännande från markägare, kartritare skall anlitas, finjustering av karta med detaljer, banläggning/bantryck, provlöpning, spika kontroller. Detta är grunden i hela arrangemanget men sedan behövs alla andra stödfunktioner för att det skall bli ett bra arrangemang. Bygga upp TC, parkering, el ,barnpassning, start, radiokontroller, data/tävlingsadministration, speaker, marka, sjukvård, dusch, prisutdelning m.m. Den bästa belöningen till oss alla är de positiva kommentarer som löpare spontant förmedlat och jag kommer speciellt ihåg denna. "Inte visste jag att ni hade så fin terräng". Stort tack till alla markägare för att vi fick låna er fina skog och tack till alla arrangörer för ett bra jobb från tävlingsledare Joel Lännevall. Joel och klubbledningen vill tacka alla funktionärer på DM genom att bjuda på pizza i klubbstugan på torsdag kl 19.30. 

Bilder från arenan