Inbjudan till UOF upptakt

  • 16 jan 2015

Söndag 8 februari vid OK Linnés klubbstuga. Ta tillfället att möta distriktets löpare på två träningspass och lyssna på en inspirerande föreläsning av Oskar Sjöberg !

• INBJUDAN •
UOF en-mannastafett och upptakt • söndag 8 februari 2015 •

Ta tillfället att möta distriktets löpare på två träningspass och lyssna på en inspirerande föreläsning av Oskar Sjöberg !

Samling: OK Linnés klubbstuga, Tallbacksvägen 68, Uppsala, från 10.30

Parkering: I anslutning till klubbgården; samåk eller använd cykel!

 Program:

• En-mannastafett för alla (3 klasser - lång, medel, kort)

• Föreläsning med Oskar Sjöberg
• Teknikträning (momentbana)

Anmälan: Via eventor

OBS: Anmälan för föreläsning och teknikträning ligger under ’tjänster’ på eventor!

Stafett: 1-manmanstafett: Antal slingor varierar med banlängd (lång ~7 km, medel ~5 km, kort ~3 km)

Start: Gemensam start prel. 11.00

Karta: Sprintkarta 1:5 000, konverterad från Uppsala kartdatabasen

Terräng: Blandad skogs- och bostadsområde

Stämpling: SI-stämplingssystem – ange bricknummer vid anmälan!

Banläggare: Dorothe Spillmann

Fika: Fika till självkostnadspris – vill du äta mer ta med egen matlåda

Föreläsning: Oskar Sjöberg berättar om sin satsning som landslagslöpare

Teknikpass: Om snöläget tillåter erbjuds ett extra teknikpass i Nåsten (mer om det i pm som publiceras veckan innan upptakten – öppen starttid, ingen tidtagning, solnedgång söndag 8 februari är 16.22 – anmäl dock gärna om du är intresserad redan vid anmälan)

 

Varmt välkommen till årets första UOF aktivitet!

Dorothe
UOF Elitledare
073 934 20 25;
elit@upplandsof.se